Etapowy letni kurs taternicki - ETAP II


Czas trwania: 8 dni

Lokalizacja: Tatry Wysokie

Grupa: 2-3 os.

Program kursu

Zadaniem kursu jest urguntowanie i rozwinięcie umiejętności samodzielnego pokonywania dróg taternickich w warunkach letnich nabytych na "ETAPIE I" kursu. Kurs ten może wyłacznie stanowić kontynuację "ETAPU I" - jest to obligatoryjny warunek zgodności z programem PZA dla kursu taternickiego.
Ukończenie ETAPU II (z pozytywnym wynikiem) jest tożsame z wykonaniem programu tradycyjnego letniego kursu taternickiego i upoważnia do podejmowania samodzielnych wspinaczek w terenie wysokogórskim oraz do ubiegania się (w PZA) o Kartę Taternika.

Zajęcia teoretyczne oraz terenowe obejmują m. in. następujące zagadnienia:

 • asekuracja zespołowa w ścianach i na graniach - stanowiskowa oraz lotna,
 • wspinaczka w zróżnicowanych warunkach terenowych i pogodowych
 • wielokrotne zjazdy w terenie górskim,
 • planowanie i taktyka wspinaczek górskich,
 • podstawy terenoznawstwa i nawigacji, posługiwanie się mapą, przewodnikami, schematami i identyfikacja drogi w ścianie,
 • zapoznanie z topografią ogólną Tatr i topografią szczegółową rejonu działania kursu,

Założenia organizacyjne:
 • Naczelnym zadaniem kursu jest ugruntowanie umiejętności bezpiecznego działania w górach (poprawność technik asekuracyjnych i orientacji w terenie) oraz rozwinięcie sprawności psychofizycznej.
 • Zajęcia terenowe składają się ze wspinaczek na drogach wielowyciągowych o komplikacji dostosowanej do predyspozycji zespołu i warunków pogodowych - na ogół są to drogi o trudnościach nie niższych niż IV (UIAA).
 • Zajęcia teoretyczne odbywają się w formie seminariów oraz wykładów w bazie i/lub w terenie.
 • Wspinaczki odbywają się w zespołach maksymalnie czteroosobowych (tj. 3 kursantów plus instruktor).
 • Sprzęt techniczny - poza obuwiem - zapewnia organizator.
 • Lista obowiązkowego wyposażenia osobistego, które każdy uczestnik kursu powinien zapewnić sobie samodzielnie: >> [ link do pliku PDF ]
Warunki kwalifikacyjne:
 • Konieczne jest uprzednie ukończenie "ETAPU I".
 • Osoby niepełnoletnie muszą mieć pisemną zgodę rodziców lub opiekunów.
 • Zalecane jest posiadanie ubezpieczenia NNW obejmującego sporty ekstremalne oraz (w razie wspinaczek po słowackiej stronie Tatr) karty EKUZ.

Cena kursu oraz terminy podane są na stronie:

     [ "Terminarz i cennik kursów wg programów PZA - LATO" ]  

 

 ¤   Kurs według programu PZA / programy częściowe © Marek Pokszan   ¤     [ Inne kursy regularne ]                     [  Kursy  profilowane  ]      
Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych aktów prawnych.