Etapowy letni kurs taternicki - ETAP I


Czas trwania: 8 dni

Lokalizacja: Tatry Wysokie

Grupa: 2-3 os.

Program kursu

Zadaniem kursu jest wdrożenie do samodzielnego pokonywania dróg taternickich w warunkach letnich. Co do zasady przyjmuje się, że szkolenie będzie kontynuowane w ramach "ETAPU II" - jest to obligatoryjny warunek zgodności z programem PZA dla kursu taternickiego.
Uwaga: Jest to wyłącznie pierwszy etap kursu taternickiego i jego ukończenie w żaden sposób nie upoważnia do podejmowania samodzielnych wspinaczek w terenie wysokogórskim.

Zajęcia teoretyczne oraz terenowe obejmują m. in. następujące zagadnienia:

 • asekuracja zespołowa w ścianach i na graniach - stanowiskowa oraz lotna,
 • wspinaczka w zróżnicowanych formacjach terenowych,
 • zjazdy i wycofy w terenie górskim,
 • podstawy autoratownictwa i pierwszej pomocy,
 • taktyka wspinaczek górskich,
 • podstawy terenoznawstwa, posługiwanie się przewodnikami i schematami,
 • zapoznanie z topografią szczegółową rejonu działania kursu,
 • normy środowiskowe i zagadnienia ochrony przyrody.

Założenia organizacyjne:
 • Naczelnym zadaniem kursu jest wdrożenie umiejętności bezpiecznego działania w górach (poprawność technik asekuracyjnych i orientacji w terenie).
 • Zajęcia terenowe składają się ze wspinaczek na drogach wielowyciągowych o stopniu trudności dostosowanym do warunków pogodowych oraz predyspozycji zespołu.
 • Zajęcia teoretyczne odbywają się w formie seminariów oraz wykładów w bazie i/lub w terenie.
 • Wspinaczki odbywają się w zespołach maksymalnie czteroosobowych (tj. 3 kursantów plus instruktor).
 • Trudności i klasa dróg wspinaczkowych zależeć będą od stwierdzonych przez instruktora predyspozycji psychofizycznych kursantów.
 • Sprzęt techniczny - poza obuwiem - zapewnia organizator.
 • Lista obowiązkowego wyposażenia osobistego, które każdy uczestnik kursu powinien zapewnić sobie samodzielnie: >> [ link do pliku PDF ]
Warunki kwalifikacyjne:
 • Konieczne jest uprzednie ukończenie "Pełnego Kursu Wspinaczki Skalnej".
 • Osoby niepełnoletnie muszą mieć pisemną zgodę rodziców lub opiekunów.
 • Zalecane jest posiadanie ubezpieczenia NNW obejmującego sporty ekstremalne.

Cena kursu oraz terminy podane są na stronie:

     [ "Terminarz i cennik kursów wg programów PZA - LATO" ]  

 

 ¤   Kurs według programu PZA / programy częściowe © Marek Pokszan   ¤     [ Inne kursy regularne ]                     [  Kursy  profilowane  ]      
Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych aktów prawnych.