Tradycyjny letni kurs taternicki (letni)


Czas trwania: 14 dni

Lokalizacja: Tatry Wysokie

Grupa: 2-3 os.

Program kursu

Zadaniem kursu jest nauczenie samodzielnego pokonywania dróg taternickich w warunkach letnich.
Ukończenie kursu (z pozytywnym wynikiem) jest tożsame z wykonaniem programu PZA dla letniego kursu taternickiego i upoważnia do podejmowania samodzielnych wspinaczek w terenie wysokogórskim oraz do ubiegania się (w PZA) o Kartę Taternika.

Zajęcia teoretyczne oraz terenowe obejmują m. in. następujące zagadnienia:

 • asekuracja zespołowa w ścianach i na graniach - stanowiskowa oraz lotna,
 • wspinaczka w zróżnicowanych warunkach terenowych i pogodowych
 • wielokrotne zjazdy w terenie górskim,
 • podstawy autoratownictwa i pierwszej pomocy,
 • planowanie i taktyka wspinaczek górskich,
 • podstawy terenoznawstwa i nawigacji, posługiwanie się mapą, przewodnikami, schematami i identyfikacja drogi w ścianie,
 • zapoznanie z topografią ogólną Tatr i topografią szczegółową rejonu działania kursu,
 • normy etyczne obowiązujące w środowisku wspinaczy i zagadnienia ochrony przyrody.
 • ZOBACZ: >> [ Oficjalny dokument programowy PZA ]

Założenia organizacyjne:
 • Naczelnym zadaniem kursu jest wyrobienie w uczestnikach umiejętności samodzielnego i bezpiecznego działania w górach (opanowanie technik asekuracyjnych, orientacji w terenie oraz wyszukiwania drogi w ścianie).
 • Zajęcia terenowe składają się ze wspinaczek na drogach wielowyciągowych o stopniu trudności dostosowanym do warunków pogodowych oraz predyspozycji zespołu (przeciętnie o trudnościach II–V+).
 • Zajęcia teoretyczne odbywają się w formie seminariów oraz wykładów w bazie i/lub w terenie.
 • Wspinaczki odbywają się w zespołach maksymalnie czteroosobowych (tj. 3 kursantów plus instruktor).
 • Trudności i klasa dróg wspinaczkowych zależeć będą od stwierdzonych przez instruktora predyspozycji psychofizycznych kursantów.
 • Sprzęt techniczny - poza obuwiem - zapewnia organizator.
 • Lista obowiązkowego wyposażenia osobistego, które każdy uczestnik kursu powinien zapewnić sobie samodzielnie: >> [ link do pliku PDF ]
Warunki kwalifikacyjne:
 • Konieczne jest uprzednie ukończenie "Pełnego Kursu Wspinaczki Skalnej".
 • Osoby niepełnoletnie muszą mieć pisemną zgodę rodziców lub opiekunów.
 • Zalecane jest posiadanie ubezpieczenia NNW obejmującego sporty ekstremalne oraz (w razie wspinaczek po słowackiej stronie Tatr) karty EKUZ.

Cena kursu oraz terminy podane są na stronie:

     [ "Terminarz i cennik kursów wg programów PZA - LATO" ]  

 

 ¤   Kurs według programu PZA   ¤     [ Inne kursy regularne ]                     [  Kursy  profilowane  ]      
Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych aktów prawnych.