Terminarz i cennik kursów zgodnych z programem PZA - LATO 2022

Kursy - fot.naglowkowa
 

PRZECZYTAJ   >>  [ Informacja o zasadach formalnych uczestnictwa ]

>> ZGŁOŚ SIĘ NA KURS <<


 ►  Tradycyjny Letni Kurs Taternicki
 ►  Etapowy Kurs Taternicki - część I
 ►  Etapowy Kurs Taternicki - część II
 ►  PełNy Kurs Wspinaczki Skalnej
 ►  Letni Kurs Zaawansowanej Turystyki Wysokog. I stopnia


Letni Kurs Zaawansowanej Turystyki WysokogóRskiej I stopnia (kurs techniczny, 4 dni).

 >> OPIS KURSU

Terminy:
 • od   06.07.   do   09.07. 2023
 • od   20.07.   do   23.07. 2023
 • od   03.08.   do   06.08. 2023
 • od   19.08.   do   22.08. 2023
 • od   07.09.   do   10.09. 2023
 • od   23.09.   do   26.09. 2023
 • od   07.10.   do   10.10. 2023
 • od   26.10.   do   29.10. 2023 *

 • *) w razie stwierdzenia braku właściwych warunków, kurs może zostać odwołany.
Uwaga!       Możliwe również zorganizowanie kursu w terminie zamówionym przez grupę 3‑4 osobową.

Cena kursu:
                  1700 zł od osoby.                 ZGŁOŚ SIĘ NA KURS ]
 • Powyższy cennik obowiązuje dla kontraktów zawieranych po dn. 30.04.2023

NIE JEST wymagane wcześniejsze ukończenie innych szkoleń. Wymagane jest ogólne doświadczenie turystyczne w terenie tatrzańskim (lub o podobnym charakterze wysokogórskim).

Zapoznaj się z dodatkowymi informacjami -> [ ? ]

__^ ]__________________________________________________________________________________________________Tradycyjny Letni Kurs Taternicki (Tatry, 14 dni)
(*) 14 dni to maksymalny czas trwania turnusu; w razie szybszego zrealizowania programu kurs kończy się wczeœniej.

 >> OPIS KURSU

Terminy - do uzgodnienia: w okresie lipiec ‑sierpień.
Kurs jest organizowany wyłącznie dla samodzielnie sformowanych zespołów.
Pomocna w tym może być grupa na FB:


Zapisy - co najmniej 5 tygodni przed terminem.

Cena kursu - uczestnictwo w grupie 3‑osobowej:
                  5400 zł od osoby.                 ZGŁOŚ SIĘ NA KURS ]

Cena kursu - uczestnictwo w grupie 2‑osobowej:
                  7500 zł od osoby.                 ZGŁOŚ SIĘ NA KURS ]
 • Powyższy cennik obowiązuje dla kontraktów zawieranych po dn. 30.04.2023

Warunek - ukończony z pozytywnym wynikiem Pełny Kurs Wspinaczki Skalnej (zgodny z wytycznymi PZA). Wymagane jest zaświadczenie wystawione przez licencjonowanego Instruktora PZA (IWS, IT lub IA), jednoznacznie stwierdzające zakwalifikowanie do szkoleń taternickich.
Bezwzględnie wymagane jest również posiadanie (na bieżąco) umiejętności wynikających z programu podstawowego kursu wspinaczki skalnej oraz ogólne doświadczenie turystyczne w terenie o charakterze wysokogórskim w warunkach letnich.

Zapoznaj się z dodatkowymi informacjami -> [ ? ]

__^ ]__________________________________________________________________________________________________Etapowy Kurs Taternicki - część I (Tatry, 8 dni)
(*) 8 dni to maksymalny czas trwania turnusu; w razie szybszego zrealizowania programu kurs kończy się wczeœniej.

 >> OPIS KURSU

Terminy - do uzgodnienia: w okresie lipiec ‑sierpień.
Kurs jest organizowany wyłącznie dla samodzielnie sformowanych zespołów.
Pomocna w tym może być grupa na FB:


Zapisy - co najmniej 5 tygodni przed terminem.

Cena kursu - uczestnictwo w grupie 3‑osobowej:
                  3000 zł od osoby.                 ZGŁOŚ SIĘ NA KURS ]

Cena kursu - uczestnictwo w grupie 2‑osobowej:
                  4200 zł od osoby.                 ZGŁOŚ SIĘ NA KURS ]
 • Powyższy cennik obowiązuje dla kontraktów zawieranych po dn. 30.04.2023

Warunek - ukończony z pozytywnym wynikiem Pełny Kurs Wspinaczki Skalnej (zgodny z wytycznymi PZA). Wymagane jest zaświadczenie wystawione przez licencjonowanego Instruktora PZA (IWS, IT lub IA), jednoznacznie stwierdzające zakwalifikowanie do szkoleń taternickich.
Bezwzględnie wymagane jest również posiadanie (na bieżąco) umiejętności wynikających z programu podstawowego kursu wspinaczki skalnej oraz ogólne doświadczenie turystyczne w terenie o charakterze wysokogórskim w warunkach letnich.

Zapoznaj się z dodatkowymi informacjami -> [ ? ]

__^ ]__________________________________________________________________________________________________Etapowy Kurs Taternicki ‑ część II (Tatry, 8 dni).
(*) 8 dni to maksymalny czas trwania turnusu; w razie szybszego zrealizowania programu kurs kończy się wczeœniej.

 >> OPIS KURSU

Terminy - do uzgodnienia: w okresie lipiec ‑sierpień.
Kurs jest organizowany wyłącznie dla samodzielnie sformowanych zespołów.
Pomocna w tym może być grupa na FB:


Zapisy - co najmniej 5 tygodni przed terminem.

Cena kursu - uczestnictwo w grupie 3‑osobowej:
                  3100 zł od osoby.                 ZGŁOŚ SIĘ NA KURS ]

Cena kursu - uczestnictwo w grupie 2‑osobowej:
                  4500 zł od osoby.                 ZGŁOŚ SIĘ NA KURS ]
 • Powyższy cennik obowiązuje dla kontraktów zawieranych po dn. 30.04.2023

Warunek - ukończona z pozytywnym wynikiem I część Etapowego Kursu Taternickiego (letniego). Wymagane jest zaświadczenie wystawione przez licencjonowanego Instruktora PZA (IT lub IA).
Bezwzględnie wymagane jest również posiadanie (na bieżąco) umiejętności wynikających z programu podstawowego kursu wspinaczki skalnej oraz z programu I etapu kursu taternickiego i ogólne doświadczenie turystyczne w terenie o charakterze wysokogórskim w warunkach letnich.

Zapoznaj się z dodatkowymi informacjami -> [ ? ]

__^ ]__________________________________________________________________________________________________PełNy Kurs Wspinaczki Skalnej (Jura, 6 dni).

 >> OPIS KURSU

Terminy:
 •  od    14.05.   do    18.05. 2023 *
 •  od    21.05.   do    26.07. 2023 *

 • *) w razie stwierdzenia braku właściwych warunków kurs może zostać odwołany.
Grupy max.4-osobowe


Kurs dostarcza umiejętności niezbędnych do zakwalifikowania na letnie kursy taternickie (wg prog. PZA).

Cena kursu - uczestnictwo w grupie 4‑osobowej:
                  1800 zł od osoby.                 ZGŁOŚ SIĘ NA KURS ]

                 - uczestnictwo w grupie 3‑osobowej:
                  2300 zł od osoby.                 ZGŁOŚ SIĘ NA KURS ]


Uwaga!     Możliwe jest zorganizowanie kursu w terminie zamówionym przez samodzielnie sformowany zespół 2‑osobowy.
Cena kursu - uczestnictwo w grupie 2‑osobowej:
                  3500 zł od osoby.
 • Powyższy cennik obowiązuje dla kontraktów zawieranych po dn. 30.04.2023

Zapoznaj się z dodatkowymi informacjami -> [ ? ]


__^ ]__________________________________________________________________________________________________

PRZECZYTAJ PRZED WYSŁANIEM ZGŁOSZENIA:

 • Istnieje możliwość negocjacji osobnych terminów, o ile z takim życzeniem zgłosi się gotowa grupa.

 • Kursy są silnie uzależnione od doraźnych warunków klimatycznych. Wobec tego zastrzegam możliwość odwołania kursu.

 • W przypadku stwierdzenia doraźnych zagrożeń spowodowanych warunkami klimatycznymi (np. oblodzeniem), nie gwarantuję realizacji niektórych elementów programu.

 • Organizator rezerwuje Uczestnikom kursów noclegi oraz zapewnia całe wyposażenie techniczne oprócz ubioru i obuwia.

 • W podane ceny kursów nie są wliczone opłaty za noclegi. Te koszty uczestnicy kursu regulują oddzielnie.

 • Uczestnicy kursu są zobowiązani do posiadania własnych latarek czołowych, a także obuwia oraz ubrań dostosowanych do działania w zmiennych warunkach pogodowych (w deszczu, śniegu i niskich temperaturach). Wykluczone jest dopuszczenie do terenowych zajęć osób ubranych nieodpowiednio do warunków.

 • Spis obowiązkowego wyposażenia osobistego uczestnika kursu górskiego znajduje się * tutaj * .
 • W samodzielnym skompletowaniu zespołu może być pomocna specjalnie do tego utworzona grupa na FB:

>> ZGŁOŚ SIĘ NA KURS <<


Absolwentom szkoleń regularnych, zamówionych i przeprowadzonych bezpośrednio u mnie, oferuję 10% rabat na pierwszą usługę przewodnicką w Tatrach.


__^ ]__________________________________________________________________________________________________

Kontakt:     tel.:  +48 601270401     e-mail: info@taternictwo.com.pl                       [ Wszystkie szkolenia ]                 [ Kursy regularne ‑ LATO ]                 [ Kursy profilowane ]     

 

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych aktów prawnych.