UBEZPIECZENIA


W przypadku aktywności zagranicznej lub w pasie granicznym (!!!), każdy Uczestnik powinien posiadać osobistą polisę ubezpieczeniową obejmującą wysokogórskie akcje ratunkowe!
Ponadto jest bardzo zalecane posiadanie (przy sobie!) karty EKUZ.

Każdy Uczestnik ma pełną dowolność własnego wyboru dowolnej firmy ubezpieczeniowej. Należy natomiast pamiętać, że brak polisy obejmującej koszty ratownictwa górskiego z zasady skutkuje bardzo dotkliwymi konsekwencjami finansowymi, zaś w niektórych rejonach wysokogórskich - również w Europie - nawet nieprzystąpieniem służb ratowniczych do działania. Dlatego w przypadku kontraktu na usługę przewodnicką lub instruktorską, posiadanie takiego ubezpieczenia jest od Uczestnika bezwzględnie wymagane, a oświadczenie o posiadaniu właściwej polisy stanowi jeden z warunków umowy.

Doraźne (jednorazowe) ubezpieczenie górskie można wykupić poprzez internet. Porównania ofert oraz wyboru ubezpieczyciela można dokonać poprzez portal 'RANKOMAT.PL'.
Doradzam przy tym baczne przyjrzenie się warunkom i zakresowi ubezpieczenia: czy polisa zapewnia pokrycie wszelkich górskich akcji ratunkowych (i do jakiej kwoty!) oraz upewnienie się ... czy pod pod pozornie oczywistą nazwą wybranej opcji naprawdę figuruje usługa zapewniająca wymagany (a nie inny) przedmiot i zakres ochrony.

Poniżej podaję link do strony www ubezpieczyciela (UNIQA), z którego polis profesjonalnych korzystają przewodnicy PSPW:

     uniqa.pl/kalkulator/ubezpieczenie‑podrozne/destinations

W tym formularzu należy zaznaczyć opcje:
      sporty wysokiego ryzyka
      cel podróży: Europa

Uczestnicy mogą ubezpieczyć się wspólnie na jednej polisie lub oddzielnie, na polisach indywidualnych - jak kto sobie życzy, łącznie z wyborem zakresu ochrony i tym samym ceny. Doradzam jednak wybór wariantu PREMIUM - różnica w opłacie wynosi kilka złotych, a w kwotach gwarancyjnych oraz w zakresie ochrony jest kolosalna. Polisa obejmuje także czas podróży w góry.
Zastrzeżenie:
Ta polisa (UNIQA) ogranicza się do akcji ratunkowych związanych z nieszczęśliwym wypadkiem lub nagłym zachorowaniem, natomiast NIE obejmuje wezwań ratowniczych związanych z nagłym (nawet zagrażającym życiu/zdrowiu) załamaniem pogody lub awarią sprzętu.


Portal z usługą on-line jest dostępny przez 24 godziny na dobę, również w dni nierobocze. Cała operacja trwa błyskawicznie.
Z tego samego portalu można korzystać w dowolnym czasie do ubezpieczania każdej własnej aktywności, niekoniecznie powiązanej z usługami przewodnika!
 


Marek Pokszan - International Mountain Guide -  UIAGM/IVBV/IFMGA - Lic. PSPW 037

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych aktów prawnych.