Pełny kurs wspinaczki skalnej


Czas trwania: 6 dni

Lokalizacja: Jura Północna (Podlesice, Rzędkowice)

Grupa: 2-4 os.

Program kursu

Zadaniem kursu jest nauczenie podstaw asekuracji oraz techniki wspinaczki w terenie skalnym zarówno po drogach wyposażonych w stałe punkty asekuracyjne, jak i drogach wymagających samodzielnej asekuracji. Trudności i klasa dróg wspinaczkowych zależeć będą od predyspozycji psychofizycznych kursantów.
Pozytywny wynik szkolenia (potwierdzony stosownym zaświadczeniem) upoważnia do uczestnictwa w kursie taternickim (wg programu PZA) oraz w kursie "ABC Wspinaczki Górskiej" (progr. autorski).

Zajęcia teoretyczne oraz terenowe obejmują m. in. następujące zagadnienia:

 • znajomość podstawowego sprzętu wspinaczkowego,
 • wiązanie się liną z zastosowaniem uprzęży,
 • praktyczna znajomość podstawowych węzłów,
 • zwijanie i przenoszenie liny,
 • dobieranie sprzętu do konkretnej drogi, poprawne noszenie sprzętu,
 • samodzielne zakładanie punktów asekuracyjnych (kostki, kostki mechaniczne itp.),
 • wykorzystanie punktów naturalnych do asekuracji,
 • budowanie stanowisk asekuracyjnych - dolnych, górnych, wędkowych,
 • obsługa wybranych przyrządów asekuracyjnych,
 • poprawne prowadzenie liny,
 • przewiązywanie liny przez ring zjazdowy,
 • zakładanie stanowisk zjazdowych,
 • przygotowanie liny i sprzętu do zjazdu, technika zjazdu,
 • podstawy wychodzenia po linie,
 • podstawy autoratownictwa (rozwiązywanie prostych sytuacji awaryjnych),
 • technika wspinania: wykorzystanie chwytów i stopni, ustawienia ciała,
 • zasady bezpieczeństwa podczas bulderingu w skałkach, asysta (spotowanie),
 • niebezpieczeństwa wspinania,
 • zasady uprawiania wspinaczki w Polsce, system szkolenia PZA, dostęp do skał,
 • umiejętność korzystania z przewodników wspinaczkowych (identyfikacja skały i drogi wspinaczkowej),
 • normy etyczne obowiązujące w środowisku wspinaczy, zagadnienia ochrony przyrody.
 • ZOBACZ: >> [ Oficjalny dokument programowy PZA ]

Założenia organizacyjne:
 • Naczelnym zadaniem kursu jest wyrobienie w uczestnikach umiejętności samodzielnego i bezpiecznego działania w terenie skalnym (opanowanie podstaw techniki ruchu, asekuracji i zjazdu).
 • Zajęcia terenowe składają się ze wspinaczek na drogach jedno- i dwuwyciągowych o stopniu trudności dostosowanym do predyspozycji zespołu.
 • Zajęcia teoretyczne odbywają się w formie seminariów oraz wykładów w bazie i/lub w terenie.
 • Uczestnik ma posiadać specjalne obuwie do wspinaczki skalnej oraz plecak.
 • Sprzęt techniczny - poza obuwiem - zapewnia organizator.
Warunki kwalifikacyjne:
 • Osoby niepełnoletnie muszą mieć pisemną zgodę rodziców lub opiekunów.
 • Wymagane jest świadectwo lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do uprawiania wspinaczki.
 • Zaleca się posiadanie ubezpieczenia NNW obejmującego sporty ekstremalne.

Cena kursu oraz terminy podane są na stronie:

     [ "Terminarz i cennik kursów wg programów PZA - LATO" ]  

 

 ¤   Kurs według programu PZA   ¤     [ Inne kursy regularne ]                     [  Kursy  profilowane  ]      
Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych aktów prawnych.