Imprezy indywidualne - WIOSNA-LATO-JESIEŃ


Ogólne warunki świadczenia usług w Tatrach w okresie od wiosny do jesieni:

Omawianymi tu imprezami są tury przewodnickie prowadzone w warunkach letnich (lub zbliżonych do letnich) oraz  letnie kursy profilowane.

Program indywidualny - a zatem i długość imprezy - można ustalać dowolnie, stosownie do potrzeb, preferencji i poziomu zaawansowania. To zaś przekłada się na cenę, przy czym stosuję w cenniku progresywny rabat.

Honoraria za prowadzone przeze mnie wysokogórskie "tury z elementami wspinaczki" oraz "szkolenia profilowane" w rejonie Hali Gąsienicowej wynoszą:

    * są to kwoty płacone przez grupę (łącznie)

W przypadku wyboru innych rejonów działania oraz tur o wysokiej złożoności i/lub wspinaczek o obiektywnie wysokim stopniu trudności technicznych, honoraria dzienne są na ogół wyższe (od 100 do 500 zł).

₪  Wycieczki na niektóre popularne szczyty wraz z ich cennikiem są opisane na osobnych podstronach tego serwisu. [ >> link ]

Osobom zamierzającym działać pojedynczo w okresach 10 - 30 maja oraz 1 listopada - 15 grudnia oferuję rabat 10%.

Rabat na usługi przewodnickie w Tatrach przysługuje w każdym terminie także absolwentom zrealizowanych bezpośrednio w mojej szkole kursów regularnych, tj. ujętych w terminarzu ogłaszanym sezonowo w moim serwisie WWW (szkoleń prowadzonych według programów PZA oraz moich programów autorskich). Informacje o wysokości tych rabatów zamieszczone są na podstronach poświęconych kursom regularnym. Rabaty nie sumują się.Zasady wspólne dla wszystkich aktywności letnich:

Na łączny wydatek ponoszony przez Uczestników składa się honorarium przewodnickie/instruktorskie oraz koszty logistyczne całej grupy.  Przyjęte jest, że uczestnicy pokrywają koszty pobytu w bazach noclegowych oraz przejazdów kolejkami za siebie oraz za przewodników, przy czym po słowackiej stronie Tatr są to koszty relatywnie małe, gdyż przewodnicy IVBV mają tam przeważnie duże zniżki, a w wielu schroniskach słowackich (podobnie jak w Alpach) jesteśmy w ogóle zwolnieni z opłat za noclegi .

Imprez indywidualnych nie organizuję w takim rozumieniu, jakie odnosimy do działalności biur podróży i tym podobnych firm turystycznych. Tym samym też nie prowadzę usług transportowych. Moje zobowiązania zawodowe zaczynają się i kończą w terenie górskim, przy czym zawsze zapewniam opiekę "door-to-door" (tj. od/do schroniska lub środka transportu).


Formalne zasady kontraktu:
Umowę wraz z jej cywilno-prawnymi skutkami uznaję za zawartą po:

Numer rachunku bankowego podaję dopiero po otrzymaniu maila z informacją o akceptacji warunków umowy.  

Jeżeli ustalimy konkretny termin to "zamrażam" go na 7 dni*) od chwili porozumienia, oczekując w tym czasie potwierdzenia wpłaty zadatku.
Gdyby w podanym czasie przedpłata nie wpłynęła, zastrzegam sobie prawo uwolnienia terminu do ewentualnej dyspozycji na rzecz innych Uczestników.
Nie oznacza to bezwzględnej rezygnacji z zawierania umowy, niemniej jednak po upływie owego czasu ustanie z mojej strony gwarancja dyspozycyjności. Zatem w razie wpłaty nieterminowej, jeśli nie pozostaję dyspozycyjny, zadatek jest odesłany (jako "kwota nienależna") i nie może być to traktowane jako jednostronne zerwanie umowy.

*) Jeśli termin imprezy ma być blizszy niż 7 dni, okres "zamrożenia" w oczekiwaniu na zadatek wynosi 24 godziny.

Płatność (w ostatecznej kwocie) ma być uregulowana w dniu rozpoczęcia imprezy.


W ramach świadczonej przeze mnie usługi szkoleniowej lub przewodnickiej, każdy Uczestnik ma zapewnione całe niezbędne wyposażenie techniczne, a więc: kask, uprząż, karabinki, linę, itp. (a w razie potrzeby - raki, czekan oraz sprzęt lawinowy).

Samodzielnie Uczestnik musi wyposażyć się przede wszystkim w typową odzież turystyczną dostosowana do prognozowanych warunków meteorologicznych oraz obuwie adekwatne do charakteru tury (np. buty nadające się do chodzenia w rakach lub trzewiki wspinaczkowe).
Pełny spis wyposażenia osobistego znależć można w moim serwisie www: "Wykaz_wyposazenia_osobistego_uczestnika_letniej_tury_wysokogorskiej.pdf"

Zasady prowadzenia grup w terenie wysokogórskim obowiązujące przewodnika IVBV-UIAGM-IFMGA zapisane są w regulaminie Polskiego Stowarzyszenia Przewodników Wysokogórskich w paragrafie IV (tekst dostępny w witrynie www.pspw.pl), zaś zasady szkoleniowe obowiązujące Instruktora Polskiego Związku Alpinizmu są zapisane w Regulaminie Kadry Instruktorskiej (tekst dostępny w witrynie www.pza.org.pl).

Przystąpienie do umowy jest równoznaczne z akceptacją przetwarzania danych osobowych każdego Uczestnika, na zasadach opisanych na stronie "Informacja o przepisach RODO"

Inne istotne informacje umieściłem w zakładce "F.A.Q."


>>  [ Informacja o niezbędnej akceptacji ryzyka w aktywnościach górskich i wspinaczkowych ]

[ Oferta przewodnicka ]                [ Oferta instruktorska ]                [ Strona główna ]                [  F.A.Q. ]                [ Mapa serwisu ]                [ Dostępność ]Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.Copyright © 2007-2018 - Marek Pokszan

-->