Pularne szczyty w Tatrach - zasady i ceny usług przewodnickich*)  tury lub wspinczki z elementami szkolenia technicznego i/lub topograficznego.


Osobom zamierzającym działać pojedynczo w okresach 10 ‑ 31 maja oraz 1 listopada ‑ 15 grudnia oferuję rabat 10%.

Jednorazowy 10% rabat na moją usługę przewodnicką w Tatrach w każdym terminie przysługuje też absolwentom kursów regularnych zamówionych i zrealizowanych bezpośrednio w mojej szkole (czyli absolwentom szkoleń ujętych w terminarzu ogłaszanym sezonowo w moim serwisie WWW i prowadzonych według programów PZA lub moich programów autorskich). Rabaty nie sumują się.

Na łączny wydatek ponoszony przez uczestników składa się honorarium przewodnickie/instruktorskie oraz koszty logistyczne całej grupy.  Przyjęte jest, że uczestnicy pokrywają koszty pobytu w bazach noclegowych oraz przejazdów kolejkami za siebie oraz za przewodników.

Nie prowadzę usług transportowych, ani hotelowych. Moje zobowiązania zawodowe zaczynają się i kończą w terenie górskim, przy czym z zasady zapewniam opiekę od/do schroniska lub środka transportu.

Obowiązujące zasady prowadzenia grup w terenie wysokogórskim zapisane są w regulaminie Stowarzyszenia, w paragrafie IV.W ramach świadczonej przeze mnie usługi szkoleniowej lub przewodnickiej, każdy uczestnik ma zapewnione całe niezbędne wyposażenie techniczne.

Samodzielnie uczestnik musi wyposażyć się przede wszystkim w typową odzież turystyczną dostosowaną do prognozowanych warunków meteorologicznych oraz obuwie adekwatne do charakteru tury (np. buty nadające się do chodzenia w rakach i/lub trzewiki wspinaczkowe).

[ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ]

Szczegółowe zasady formalne i rozliczeniowe kontraktów:

Inne istotne informacje umieściłem w zakładce "F.A.Q."


[ Oferta przewodnicka ]                [ Oferta instruktorska ]                [ Dostępność ]                [  F.A.Q. ]                [ Strona główna ]                [ Mapa serwisu ]


Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych aktów prawnych.

Copyright © 2007-2023 - Marek Pokszan