Świnica (2301 m n.p.m) - w warunkach zimowych

WYCIECZKI Z ELEMENTAMI SZKOLENIA

Jako przewodnik techniczny prowadzę wycieczki na Świnicę wyłącznIe w warunkach zimowych, tj. wymagających użycia sprzętu takiego jak czekany, raki, lina, zestaw lawinowy . Warunki, jakie tu określam mianem "zimowe", mogą panować nie tylko podczas zimy kalendarzowej, ale nawet od jesieni aż po wczesne lato. Jest to wycieczka z elementami szkolenia.

Informacje logistyczne:

 1. Pod opieką przewodnika tura na Świnicę jej zachodnią granią może być w zimie dostępna juz dla turystów z niewielkim doświadczeniem zimowym, natomiast osobom po  kursie technicznym zimowej turystyki wysokogórskiejkursie ratownictwa lawinowego mogę zaproponować warianty znacznie trudniejsze (vide: pełna oferta przewodnicka).

 2. Dla turystów bez oddzielnego przeszkolenia proponuję wycieczkę w dwóch wariantach:
        ▪ wejście ganią z Kasprowego Wierchu i powrót na Kasprowy Wierch (z wykorzystaniem kolei linowej),
        ▪ wejście granią z Kasprowego Wierchu (z wykorzystaniem kolei linowej) i powrót przez Halę Gąsienicową,

  W obu przypadkach jest to wycieczka wymagająca na pewnych odcinkach asekuracji liną przewodnicką. Uczestnicy w trakcie wycieczki zostaną przeszkoleni w zakresie podstaw operowania czekanem i rakami oraz techniki ruchu w warunkach zimowych.

 3. Tura wymaga dobrych i stabilnych warunków śnieżnych oraz mało wietrznej pogody.
 4. Norma PSPW pozwala przewodnikowi w zimie prowadzić na Świnicę 2 osoby, jednakże w warunkach utrudnionych przewodnik ma obowiązek ograniczenia liczby Uczestników do 1 osoby.

 5. Jak każdy przewodnik PSPW, zawsze zapewniam opiekę przewodnicką "door‑to‑door".


Wysokość honorarium *) przewodnickiego za wejście na Świnicę jednym z wariantów podstawowych:
Wymienione powyżej kwoty dotyczą honorarium przewodnickiego i nie obejmują ewentualnych opłat administracyjnych, biletów, ani innych kosztów logistycznych.Ogólne zasady uczestnictwa:

O zasadach formalnych i rozliczeniowych należy koniecznie przeczytać tu:   >> ZASADY ZIMOWE ] .


[ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ]


[ Powrót do oferty ]      [ Dostępność terminów ]        [ Mapa serwisu www ]

Marek Pokszan - International Mountain Guide -  UIAGM/IVBV/IFMGA - Lic. PSPW 037

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych aktów prawnych.