Marek Pokszan   - Przewodnik IVBV, Instruktor PZA.   Kontakt telefoniczny: +48601270401,  e-mail: info@taternictwo.com.pl lub marek.pokszan@pza.org.pl

                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                               

[ MarCoP Marek Pokszan  taternictwo.com.pl ]