Rysy (2501 m n.p.m) - w warunkach zimowych

WYCIECZKI Z ELEMENTAMI SZKOLENIA

Jako przewodnik techniczny prowadzę wycieczki na Rysy wyłącznIe w warunkach zimowych, tj. wymagających użycia sprzętu takiego jak czekany, raki, lina, zestaw lawinowy . Warunki, jakie tu określam mianem "zimowe", mogą panować nie tylko podczas zimy kalendarzowej, ale nawet od jesieni aż po wczesne lato.

Informacje logistyczne:

 1. Na Rysy można wejść turystycznie dwiema trasami:
        ▪  z Morskiego Oka,
        ▪  z Dol. Mięguszowieckiej (Słowacja).

  Przedmiotem mojej usługi przewodnickiej może być wycieczka w dwóch wariantach:
        ▪ wejście z Morskiego Oka i powrót do Morskiego Oka (tą samš trasą),
        ▪ wejście z Morskiego Oka i zejście przez Dol. Mięguszowiecką (Słowacja).

  W obu przypadkach jest to wycieczka wymagająca od Uczestników wprawnego posługiwania się czekanem oraz rakami i na pewnych odcinkach wymagająca asekuracji liną przewodnicką.

 2. W zimie tura na Rysy jest dostępna tylko dla turystów z doświadczeniem zimowym, najlepiej też po kursie technicznym zimowej turystyki wysokogórskiejkursie ratownictwa lawinowego. Ponadto wymaga naprawdę dobrych i stabilnych warunków śnieżnych (max.II stopień zagrożenia lawinowego bez trendu rosnącego) oraz pogody mało wietrznej. Zapewniam Uczestnikom wyposażenie w wysokiej klasy rakiety śnieżne
 3. Norma PSPW pozwala przewodnikowi w zimie prowadzić na Rysy 2 osoby, jednakże w warunkach utrudnionych przewodnik ma obowiązek ograniczenia liczby Uczestników do 1 osoby.

 4. Tura na Rysy oznacza pokonanie ok. 1300 m przewyższenia w górę i w dół nawet w przypadku dojazdu aż na parking na Pol. Włosienicy. Zatem czas wyprawy należy kalkulować na kilkanaście godzin.
  W celu realizacji tury spotykamy się rano w Zakopanem, skąd razem jedziemy do Morskiego Oka, a po wycieczce razem wracamy do Zakopanego.

 5. Jak każdy przewodnik PSPW, zawsze zapewniam opiekę przewodnicką "door‑to‑door".


Wysokość honorarium *) przewodnickiego za wejście na Rysy: Wymienione powyżej kwoty dotyczą honorarium przewodnickiego i nie obejmują ewentualnych opłat administracyjnych, biletów, ani innych kosztów logistycznych.Ogólne zasady uczestnictwa:

O zasadach formalnych i rozliczeniowych należy koniecznie przeczytać tu:   >> ZASADY ZIMOWE ] .


[ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ]


[ Powrót do oferty ]      [ Dostępność terminów ]        [ Mapa serwisu www ]

Marek Pokszan - International Mountain Guide -  UIAGM/IVBV/IFMGA - Lic. PSPW 037

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych aktów prawnych.