Gerlach (2655 m n.p.m) i Zadni Gerlach


Informacje logistyczne:

 1. Wycieczka na Gerlach jest przedsięwzięciem o bardzo dużych (jak dla turysty) trudnościach technicznych. Droga musi być pokonywana na całej swojej długości z asekuracją liną przewodnicką. W dawnych czasach, gdy prowadził tam szlak znakowany, uznawano go za najtrudniejszy w Tatrach, pomimo że był wówczas gęsto ubezpieczony łańcuchami. Teraz takich ubezpieczeń tam nie ma.

 2. Przewodnik na Gerlach ma prawo w lecie prowadzić nawet 3 osoby, ale - jak nakazują przepisy PSPW - tylko przy dobrych warunkach terenowych i pogodowych.
  W zimie - max.2 osoby (z podobnym zastrzeżeniem).

 3. Nie każde warunki i skład osobowy gwarantują uzyskanie wymaganego poziomu bezpieczeństwa, nawet pomimo regulaminowo dopuszczalnej liczebności grupy na jednej linie. Dlatego w warunkach utrudnionych przewodnik ma obowiązek ograniczenia liczby prowadzonych uczestników.

 4. W warunkach letnich rozsądną propozycję dla turystów bez doświadczenia wspinaczkowego stanowi tylko "droga normalna", czyli wejście przez Wielicką Próbę i zejście przez Batyżowiecką Próbę.
  Natomiast osobom mającym obycie górskie i elementarne pojęcie o wspinaczce chętnie oferuję latem bardzo ciekawy, ale dłuższy i trudniejszy technicznie wariant "drogą Vlada Tatarki", czyli wejście przez Gerlachowską Próbę na wierzchołek Zadniego Gerlachu (lub wprost przez Przełęcz Tetmajera), gdzie można napotkać liczne szczątki sowieckiego samolotu z końca II wojny światowej >> link do fotografii ], skąd ściśle północną granią na główny wierzchołek Gerlachu.

 5. W warunkach zimowych jedyna droga przewidziana dla turystów wiedzie w obu kierunkach przez Batyżowiecką Próbę. Dla ułatwienia przejścia spod Sląskiego Domu do Doliny Batyżowieckiej (i z powrotem) zapewniam uczestnikom tury wysokiej klasy rakiety śnieżne. Taka tura jest dostępna tylko dla turystów z doświadczeniem zimowym, najlepiej też po kursie technicznym zimowej turystyki wysokogórskiej i kursie ratownictwa lawinowego. Ponadto wymaga stabilnych warunków śnieżnych oraz gwarancji dobrej pogody.

 6. Tura na Gerlach ze Śląskiego Domu oznacza pokonanie ponad 1000 m przewyższenia w górę i w dół oraz dobrych kilku kilometrów marszu.
  Czas przebywnia w terenie górskim należy kalkulować na 10-12 godzin.

 7. W celu realizacji tury spotykamy się rano w Zakopanem, skąd razem jedziemy na Słowację i razem wracamy do Zakopanego.
  Start z Zakopanego ok. 4:00-5:00, powrót ok. 19:00.

  Druga opcja to umówienie się na miejscu, czyli albo spotykamy się na parkingu w Tatranskiej Poliance (skąd razem wjeżdżamy pod Sląski Dom ze słowackim przewoźnikiem), albo spotykamy się w samym Śląskim Domu i tamże rozstajemy po wycieczce.

 8. Jak każdy przewodnik PSPW, zawsze zapewniam opiekę przewodnicką "door-to-door", co stanowi ważną różnicę w stosunku do zakresu usług niektórych przewodników zagranicznych.

 9. Dojazd z Zakopanego jest możliwy do Tatrzańskiej Polanki. Stamtąd dalej (pod schronisko Śląski Dom w Dol. Wielickiej) jedziemy zamówionym samochodem uprawnionego przewoźnika słowackiego. Wobec tego do kosztu imprezy trzeba wliczyć - oprócz honorarium przewodnickiego - także "opłatę komunikacyjną" za słowacką usługę przewozową. Przy grupie składającej się z przewodnika i 2 osób, na ogół jest to kwota 60 € za wjazd i zjazd (lub 80 € w grupie przewodnik+3). Jednak w przypadku powolnego tempa wycieczki - co w grupie trzyosobowej jest wysoce prawdopodobne - powrót może wymagać skorzystania z innych, znacznie droższych usług przewozowych (po godz. 15:30 na ogół pozostaje to jedyną opcją zjazdu do parkingu). Do dokonania tych opłat konieczne jest dysponowanie gotówką (euro).
  Chodzenie "z buta" w którąkolwiek stronę nie wchodzi w rachubę.


Wysokość honorarium *) przewodnickiego za letnią wycieczkę na Gerlach: Wysokość honorarium przewodnickiego za wycieczkę na Gerlach w warunkach zimowych (zimową "drogą normalną"):Ogólne zasady uczestnictwa:

O zasadach formalnych i finansowych proszę przeczytać tu:   >> ZASADY LETNIE ]  lub   >> ZASADY ZIMOWE ] .


[ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ]gov.pl / MSZ R.P.
MSZ - informacje dla podróżujących na Słowację


[ Powrót do oferty ]      [ Dostępność terminów ]        [ Mapa serwisu www ]

Marek Pokszan - International Mountain Guide -  UIAGM/IVBV/IFMGA - Lic. PSPW 037

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych aktów prawnych.