Gerlach (2655 m n.p.m) i Zadni Gerlach


Informacje logistyczne:

 1. Wycieczka na Gerlach jest przedsięwzięciem o bardzo dużych (jak dla turysty) trudnościach technicznych. Droga musi być pokonywana na całej swojej długości z asekuracją liną przewodnicką. W dawnych czasach, gdy prowadził tam szlak znakowany, uznawano go za najtrudniejszy w Tatrach, pomimo że był wówczas gęsto ubezpieczony łańcuchami. Teraz takich ubezpieczeń tam nie ma.   [ >> link do opisu trasy (plik PDF)  ]

 2. Przewodnik na Gerlach ma prawo w lecie prowadzić nawet 3 osoby, ale - jak nakazują przepisy PSPW - tylko przy dobrych warunkach terenowych i pogodowych.
  W zimie - max.2 osoby (z podobnym zastrzeżeniem).

 3. Nie każde warunki i skład osobowy gwarantują uzyskanie wymaganego poziomu bezpieczeństwa, nawet pomimo regulaminowo dopuszczalnej liczebności grupy na jednej linie. Dlatego w warunkach utrudnionych przewodnik ma obowiązek ograniczenia liczby prowadzonych uczestników.

 4. W warunkach letnich rozsądną propozycję dla turystów bez doświadczenia wspinaczkowego stanowi tylko "droga normalna", czyli wejście przez Wielicką Próbę i zejście przez Batyżowiecką Próbę.
  Natomiast osobom mającym obycie górskie i elementarne pojęcie o wspinaczce chętnie oferuję latem bardzo ciekawy, ale dłuższy i trudniejszy technicznie wariant "drogą Vlada Tatarki", czyli wejście przez Gerlachowską Próbę na wierzchołek Zadniego Gerlachu (lub wprost przez Przełęcz Tetmajera), gdzie można napotkać liczne szczątki sowieckiego samolotu z końca II wojny światowej [ >> link do fotografii ], skąd ściśle północną granią na główny wierzchołek Gerlachu.

 5. W warunkach zimowych jedyna droga przewidziana dla turystów wiedzie w obu kierunkach przez Batyżowiecką Próbę. Dla ułatwienia przejścia spod Sląskiego Domu do Doliny Batyżowieckiej (i z powrotem) zapewniam uczestnikom tury wysokiej klasy rakiety śnieżne. Taka tura jest dostępna tylko dla turystów z doświadczeniem zimowym, najlepiej też po kursie technicznym zimowej turystyki wysokogórskiejkursie ratownictwa lawinowego. Ponadto wymaga stabilnych warunków śnieżnych oraz gwarancji dobrej pogody.

 6. Tura na Gerlach ze Śląskiego Domu oznacza pokonanie ponad 1000 m przewyższenia w górę i w dół oraz dobrych kilku kilometrów marszu.
  Nominalny czas wycieczki "drogą normalną" wynosi 9 godzin (wejście ok.4h, zejście ok.3,5h) jednak ogólny czas imprezy należy kalkulować na co najmniej 12 godzin. Pozostałe warianty zajmują 2-3 godziny więcej.

 7. W celu realizacji tury spotykamy się rano w Zakopanem, skąd razem jedziemy na Słowację i razem wracamy do Zakopanego.
  Start z Zakopanego w godzinach 3:30‑5:30, powrót w godzinach 17‑19.

  Druga opcja to umówienie się na miejscu, czyli albo spotykamy się na parkingu w Tatranskiej Poliance (skąd razem wjeżdżamy pod Sląski Dom ze słowackim przewoźnikiem), albo spotykamy się w samym Śląskim Domu i tamże rozstajemy po wycieczce.

 8. Jak każdy przewodnik PSPW, zawsze zapewniam opiekę przewodnicką "door‑to‑door", co stanowi ważną różnicę w stosunku do zakresu usług niektórych przewodników zagranicznych.

 9. Dojazd z Zakopanego jest możliwy do Tatrzańskiej Polanki. Stamtąd dalej (pod schronisko Śląski Dom w Dol. Wielickiej) jedziemy zamówionym samochodem uprawnionego przewoźnika słowackiego. Wobec tego do kosztu imprezy trzeba wliczyć - oprócz honorarium przewodnickiego - także "opłatę komunikacyjną" za słowacką usługę przewozową. Przy grupie składającej się z przewodnika i 2 osób, na ogół jest to kwota 40 € za wjazd i zjazd (lub 60 € w grupie przewodnik+3). Jednak w przypadku powolnego tempa wycieczki - co w grupie trzyosobowej jest wysoce prawdopodobne - powrót może wymagać skorzystania z innych, znacznie droższych usług przewozowych (po godz. 16:00 na ogół pozostaje to jedyną opcją zjazdu do parkingu). Do dokonania tych opłat konieczne jest dysponowanie gotówką (euro).
  Chodzenie "z buta" w którąkolwiek stronę nie wchodzi w rachubę.


Wysokość honorarium *) przewodnickiego za letnią wycieczkę na Gerlach: Wysokość honorarium przewodnickiego za wycieczkę na Gerlach w warunkach zimowych (zimową "drogą normalną"): Uwaga.  Termin "warunki zimowe" nie oznacza samej zimy kalendarzowej, lecz również odnosi się do takich warunków klimatyczno‑terenowych, które wymagają dodatkowego wyposażenia wszystkich uczestników w zimowy sprzęt, czyli czekany, raki i ew. zestaw lawinowy (oraz wymagana jest umiejętnoœć posługiwania się tymże sprzętem przez każdego z uczestników). Takie warunki mogą wystąpić nawet w lecie, a z natury panują od jesieni aż po wczesne lato.Ogólne zasady uczestnictwa:

O zasadach formalnych i rozliczeniowych należy koniecznie przeczytać tu:   >> ZASADY LETNIE ]  lub   >> ZASADY ZIMOWE ] .


[ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ]gov.pl / MSZ R.P.
MSZ - informacje dla podróżujących na Słowację


[ Powrót do oferty ]      [ Dostępność terminów ]        [ Mapa serwisu www ]

Marek Pokszan - International Mountain Guide -  UIAGM/IVBV/IFMGA - Lic. PSPW 037

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych aktów prawnych.