Kurs wspinaczki i zjazdu po pręczówkach


Czas trwania: 1 dzień

Lokalizacja: Tatry, Hala Gąsienicowa

Grupa: 2-4 os.

Program kursu

Zadaniem kursu jest wdrożenie do samodzielnego pokonywania stromych formacji skalnych z autoasekuracją z wielosekcyjnych lin poręczowych oraz nauczenie techniki zjazdu po linach poręczowych (z przesiadkami).

Zajęcia teoretyczne oraz terenowe obejmują m. in. następujące zagadnienia:

 • wyposażenie turysty i sprzęt asekuracyjny mający zastosowanie do poręczówek,
 • tworzenie lonży,
 • autoasekuracja z przyrządu zaciskowego ("małpy") przy podchodzeniu,
 • autoasekuracja z węzła zaciskowego ("blokera") przy schodzeniu,
 • zjazdy po linie poręczowej z przesiadkami.

Założenia organizacyjne:
 • Podstawowym celem kursu jest nauczenie skutecznego działania w terenie wyposażonym w stałe liny poręczowe.
 • Zajęcia terenowe składają się z ćwiczeń w specjalnie przygotowanym "laboratorium".
 • Zajęcia teoretyczne odbywają się w wykładu w bazie i/lub w terenie.
 • Sprzęt techniczny - poza obuwiem - zapewnia organizator.
 • Lista obowiązkowego wyposażenia osobistego, które każdy uczestnik kursu powinien zapewnić sobie samodzielnie: >> [ link do pliku PDF ]
Warunki kwalifikacyjne:
 • Konieczne jest obycie z turystyką tatrzańską lub z górami o podobnym charakterze.
 • Osoby niepełnoletnie muszą mieć pisemną zgodę rodziców lub opiekunów.
 • Zalecane jest posiadanie ubezpieczenia NNW obejmującego sporty ekstremalne.

Cena kursu oraz terminy podane są na stronie:

     [ "Terminarz i cennik kursów wg programów PZA - LATO" ]  

 

 ¤   Kurs według programu autorskiego © Marek Pokszan   ¤     [ Inne kursy regularne ]                     [  Kursy  profilowane  ]      
Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych aktów prawnych.