Kurs ABC poruszania po via ferratach


Czas trwania: 2 dni

Lokalizacja: Tatry

Grupa: 2-4 os.

Program kursu

Zadaniem kursu jest wdrożenie do samodzielnego pokonywania turystycznych via ferrat (klettersteigów - w tym Orlej Perci) klas A, B, C w warunkach letnich.

Zajęcia teoretyczne oraz terenowe obejmują m. in. następujące zagadnienia:

 • wyposażenie turysty i sprzęt asekuracyjny do turystyki na ferratach,
 • autoasekuracja na ferratach linowych i łańcuchowych - obsługa lonży z absorberami,
 • zjazdy na własnej linie i zejścia z autoasekuracją z własnej liny w terenie ze stałymi ubezpieczeniami,
 • elementarne techniki ruchowe w łatwych wspinaczkach,
 • taktyka letnich wycieczek wysokogórskich, podstawy terenoznawstwa,

Założenia organizacyjne:
 • Naczelnym zadaniem kursu jest wdrożenie umiejętności działania w na turystycznych drogach skalnych wyposażonych w ubezpieczenia viaferatowe (nacisk na poprawność czynności autoasekuracyjnych).
 • Zajęcia terenowe składają się z ćwiczeń w specjalnie przygotowanym "laboratorium" oraz pokonywania odcinka ubezpieczonego szlaku wysokogórskiego (zazwyczaj trudnego fragmentu Orlej Perci).
 • Zajęcia teoretyczne odbywają się w formie seminariów oraz wykładów w bazie i/lub w terenie.
 • Zajęcia odbywają się w zespołach maksymalnie czteroosobowych (plus instruktor).
 • Sprzęt techniczny - poza obuwiem - zapewnia organizator.
 • Lista obowiązkowego wyposażenia osobistego, które każdy uczestnik kursu powinien zapewnić sobie samodzielnie: >> [ link do pliku PDF ]
Warunki kwalifikacyjne:
 • Konieczne jest obycie z turystyką tatrzańską lub z górami o podobnym charakterze.
 • Osoby niepełnoletnie muszą mieć pisemną zgodę rodziców lub opiekunów.
 • Zalecane jest posiadanie ubezpieczenia NNW obejmującego sporty ekstremalne.

Cena kursu oraz terminy podane są na stronie:

     [ "Terminarz i cennik kursów wg programów PZA - LATO" ]  

 

 ¤   Kurs według programu autorskiego © Marek Pokszan   ¤     [ Inne kursy regularne ]                     [  Kursy  profilowane  ]      
Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych aktów prawnych.